מכתבי תודה הורים ותלמידים

איפה מתחילים ואיפה מסיימים?

יש תלמידים שמתחילים איתם בהתנגדות קשה. ואיפה מסיימים? אפשר לסיים איפה שרוצים. לפעמים אפילו עם שוקולד ומכתב תודה.

לעולם לא אשכח את הנער הסמוק שנכנס בשקט לחדר המורות עם שוקולד בידו. כאילו רצה שהאדמה תבלע אותו.

הילד הזה שבאחד השיעורים זרק כיסא אשר כמעט פגע בי. ככה התחלנו.